<a href="/atemptats-barcelona-i-cambrils">Atemptats a Barcelona i Cambrils</a><div>17 Agost 2017 - Solidaritat amb les v&iacute;ctimes, amics i familiars de l&#39;atemptat de Barcelona i Cambrils<br />
</div> <a href="/torna-imedjelly-laplicaci%C3%B3-con%C3%A8ixer-en-temps-real-la-pres%C3%A8ncia-de-meduses-en-la-costa-catalana">Torna iMedJelly, l&#039;aplicació per conèixer en temps real la presència de meduses en la costa catalana</a><div>21 Juliol 2017 - Aquest estiu torna iMedJelly carregada de novetats per millorar la gesti&oacute; de les platges de la costa catalana i que tots els usuaris puguin...</div> <a href="/l%E2%80%99ecosistema-del-gel-mar%C3%AD-ant%C3%A0rtic-afavoreix-la-formaci%C3%B3-de-n%C3%BAvols">L’ecosistema del gel marí antàrtic afavoreix la formació de núvols</a><div>20 Juliol 2017 - L&rsquo;escalfament del clima afecta al desenvolupament i la distribuci&oacute; del gel mar&iacute;, tant a l&rsquo;&Agrave;rtic com a l&rsquo;Ant&agrave;rtida. Avui encara hi ha poques evid&egrave;...</div>

Publicacions recents

Lipej L., I. Acevedo, E.H.K. Akel, A. Anastasopoulou, A. Angelidis, E. Azzurro, L. Castriota, M. Çelik, L. Cilenti, F. Crocetta, A. Deidun, A. Dogrammatzi, M. Falautano, F.Á. Fernández-Álvarez, R. Gennaio, G. Insacco, S. Katsanevakis, J. Langeneck, B.M. Lombardo, G. Mancinelli, Ch. Mytilineou, L. Papa, V. Pitacco, M. Pontes, D. Poursanidis, E. Prato, S.I. Rizkalla, P.C. Rodríguez-Flores, C. Stamouli, J. Tempesti, F. Tiralongo, S. Tirnettα, K. Tsirintanis, C. Turan, D. Yaglioglu, G. Zaminos, B. Zava
Mediterranean Marine Science, 18, 1, DOI: 10.12681/mms.2068
Lennartz S.T., C.A. Marandino, M. von Hobe, P. Cortés, B. Quack, R. Simó, D. Booge, A. Pozzer, T. Steinhoff, D.L. Arévalo-Martínez, C. Kloss, A. Bracher, R. Röttgers, E. Atlas, K. Krüger
Atmospheric Chemistry and Physics, 17, 385-402. DOI: 10.5194/acp-17-385-2017
Kudela R.M., E. Berdalet, H. Enevoldsen, G. Pitcher, R. Raine, E. Urban
Oceanography, 30, 1, 12-21. DOI: 10.5670/oceanog.2017.106

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos