<a href="/linstitut-de-ci%C3%A8ncies-del-mar-del-csic-desenvolupa-un-test-capa%C3%A7-de-predir-el-sexe-dels-peixos">L&#039;Institut de Ciències del Mar del CSIC desenvolupa un test capaç de predir el sexe dels peixos</a><div>25 Octubre 2018 - Una investigaci&oacute; liderada per l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar del CSIC ha desenvolupat un test per predir el sexe en peixos basat en la...</div> <a href="/lacceleraci%C3%B3-del-canvi-clim%C3%A0tic-i-la-degradaci%C3%B3-ambiental-la-regi%C3%B3-mediterr%C3%A0nia-amenacen-la-societat">L&#039;acceleració del canvi climàtic i la degradació ambiental a la regió mediterrània amenacen la societat i els sistemes naturals</a><div>22 Octubre 2018 - Durant els &uacute;ltims anys la temperatura mitjana ha augmentat en 1,4&ordm; C des de l&#39;era...</div> <a href="/l%E2%80%99icm-aposta-la-cogesti%C3%B3-pesquera-les-esp%C3%A8cies-comercials-de-catalunya">L’ICM aposta per la cogestió pesquera per a les espècies comercials de Catalunya</a><div>17 Octubre 2018 - El departament de Recursos Marins Renovables de l&#39;ICM-CSIC participa en un nou projecte de cogesti&oacute; dels recursos marins a Catalunya, amb el que es realitzar&agrave; el seguiment...</div>

Esdeveniments

Publicacions recents

de Juan S., M.D. Subida, S. Gelcich, M. Fernandez
Ecological Indicators, 88, 361-371. DOI: 10.1016/j.ecolind.2018.01.054
Peña M., R. Villanueva, A. Escánez, A. Ariza
Journal of Marine Systems, 179, 31-37. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2017.11.003
Barría C., A.I. Colmenero, A. del Rosario, F. del Rosario
Journal of Applied Ichthyology, 34, 3, 684-686. DOI: 10.1111/jai.13644

Twitter ICM

sohbet hattıtipobet

Accessos directes

Fotos