<a href="/avan%C3%A7ant-en-la-restauraci%C3%B3-dels-h%C3%A0bitats-marins-i-la-seva-biodiversitat">Avançant en la restauració dels hàbitats marins i la seva biodiversitat</a><div>23 Maig 2018 - Els dies 23, 24 i 25 de maig t&eacute; lloc en l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar la reuni&oacute; anual del projecte MERCES (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas), el primer...</div> <a href="/m%C3%A9s-de-400-estudiants-en-la-vii-gymkhana-dels-mars-i-oceans">Més de 400 estudiants en la VII Gymkhana dels Mars i Oceans</a><div>17 Maig 2018 - Avui ha tingut lloc en el Cosmocaixa de Barcelona la setena edici&oacute; de la Gymkhana dels Mars i Oceans, una gran activitat per mostrar a estudiants de secund&agrave;ria el paper clau dels corrents oce&agrave;nics al nostre planeta.<br />
Els...</div> <a href="/es-presenta-%E2%80%9Cde-terra-o-mar%E2%80%9D-un-c%C3%B2mic-educatiu-sobre-el-mar-i-els-fons-marins">Es presenta “De terra o mar”, un còmic educatiu sobre el mar i els fons marins</a><div>7 Maig 2018 - &ldquo;De terra o de mar. Un viatge per descobrir i con&egrave;ixer els oceans amb la imaginaci&oacute;&rdquo; &eacute;s un llibre educatiu, en format de c&ograve;mic, que persegueix...</div>

Esdeveniments

Publicacions recents

Kingsford M.J., S. Becken, C. Bordehore, V.L. Fuentes, K.A. Pitt, A.A. Yangihara
Coastal Management, 46, 1, 1-18. DOI: 10.1080/08920753.2018.1405326
Fernández-Álvarez F.A., A. Machordom, R. García-Jiménez, C.A. Salinas-Zavala, R. Villanueva
Scientific Reports, 8, 3440. DOI: 10.1038/s41598-018-21501-y
Basterretxea G., F.J. Torres-Serra, E. Alacid, S. Anglès, J. Camp, I. Ferrera, E. Flo, J.S. Font-Muñoz, A. Jordi, A. Reñé, P.M. Salgado-Hernanz, N. Sampedro, E. Garcés
Frontiers in Marine Science, 5, 78, 1-13. DOI: 10.3389/fmars.2018.00078

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos