<a href="/lestrat%C3%A8gia-de-vida-i-el-sexe-influeixen-en-els-efectes-de-la-restricci%C3%B3-cal%C3%B2rica-en-l%E2%80%99envelliment">L&#039;estratègia de vida i el sexe influeixen en els efectes de la restricció calòrica en l’envelliment dels copèpodes marins.</a><div>9 Octubre 2017 - Un nou estudi de l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar descobreix que els efectes de la restricci&oacute; cal...</div> <a href="/petits-augments-en-la-temperatura-de-laigua-tenen-conseq%C3%BC%C3%A8ncies-llarg-termini-la-biologia-dels">Petits augments en la temperatura de l&#039;aigua tenen conseqüències a llarg termini per a la biologia dels peixos</a><div>29 Setembre 2017 - En poblacions naturals de peixos, les temperatures elevades associades a l&#39;escalfament global poden causar canvis en els trets del...</div> <a href="/desvetllen-les-estrat%C3%A8gies-de-vida-dels-virus-de-l%E2%80%99oce%C3%A0-profund">Desvetllen les estratègies de vida dels virus de l’oceà profund</a><div>6 Setembre 2017 - L&#39;impacte dels virus en les comunitats microbianes marines ha estat estudiat &agrave;mpliament en les zones costaneres o superficials dels oceans per&ograve; fins ara les dades sobre els virus en l&#39;oce...</div>

Publicacions recents

Villanueva R., V. Perricone, G. Fiorito
Frontiers in physiology, 8, 598. DOI: 10.3389/fphys.2017.00598
Aneesh Kumar KV., V.M. Tuset, Hashim Manjebrayakath, K.S. Sumod, M. Sudhakar, J.L. Otero-Ferrer, A. Lombarte
Deep-Sea Research. Part I: Oceanographic Research Papers, 119, 16-23. DOI: 10.1016/j.dsr.2016.11.011
Eddy T.D., He.K. Lotze, E.A. Fulton, M. Coll, C.H. Ainsworth, J. Neves de Araújo, C.M. Bulman, A. Bundy, V. Christensen, J.C. Field, N.A. Gribble, M. Hasan, S. Mackinson, H. Townsend
Fish and Fisheries, 18, 1, 40–53. DOI: 10.1111/faf.12165

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos