<a href="/troben-indicis-de-contaminants-en-sediments-profunds-de-lant%C3%A0rtida-i-de-la-seva-toxicitat-sobre-les">Troben indicis de contaminants en sediments profunds de l&#039;Antàrtida i de la seva toxicitat sobre les cèl·lules</a><div>14 Juny 2018 - L&#39;activitat industrial genera subst&agrave;ncies nocives que poden arribar als llocs m&eacute;s remots del planeta, transportades per vents...</div> <a href="/acord-hist%C3%B2ric-cogestionar-500-km2-del-litoral-giron%C3%AD-amb-lobjectiu-de-potenciar-la-preservaci%C3%B3-i">Acord històric per a cogestionar 500 km2 del litoral gironí amb l&#039;objectiu de potenciar la preservació i l&#039;ús sostenible del recurs pesquer</a><div>5 Juny 2018 - La Direcci&oacute; General de Pesca i Afers Mar&iacute;tims del Departament d&rsquo;Agricultura,...</div> <a href="/avan%C3%A7ant-en-la-restauraci%C3%B3-dels-h%C3%A0bitats-marins-i-la-seva-biodiversitat">Avançant en la restauració dels hàbitats marins i la seva biodiversitat</a><div>23 Maig 2018 - Els dies 23, 24 i 25 de maig t&eacute; lloc en l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar la reuni&oacute; anual del projecte MERCES (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas), el primer...</div>

Publicacions recents

Solé J., A. García-Olivares, A. Turiel, J. Ballabrera-Poy
Renewable Energy, 116, 258-271. DOI: 10.1016/j.renene.2017.09.035
Navarro J., A. Perezgrueso, C. Barría, M. Coll
Journal of Fish Biology, DOI: 10.1111/jfb.13609
Vesna Mačić ., Paolo G. Albano, Vasiliki Almpanidou, Joachim Claudet, Xavier Corrales, Franz Essl, Athanasios Evagelopoulos, Ioannis Giovos, Carlos Jimenez, Salit Kark, Olivera Marković, Antonios D. Mazaris, Guðbjörg Á. Ólafsdóttir, Marina Panayotova, Slavica Petović, Wolfgang Rabitsch, Mohammed Ramdani, Gil Rilov, Elena Tricarico, Tomás Vega Fernández, Maria Sini, Vasilis Trygonis, Stelios Katsanevakis
Frontiers in Marine Science, 5, 178. DOI: 10.3389/fmars.2018.00178

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos