Convocatòries

Ajuts incorporació personal investigador doctor a les universitats públiques

Ajuts incorporació personal investigador doctor a les universitats públiques

3 Febrer 2014

RESOLUCIÓ ECO/1186/2013, de 3 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador doctor júnior a les universitats públiques del sistema universitari català (PDJ 2013).

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu
corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça electrònica http://www.gencat.cat/ovt.

Cada persona candidata només pot constar com a tal en una sol·licitud.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució al DOGC.

DOGC, núm, 6391 del 06/06/2013. Departament d'Economia i Coneixement