Esdeveniments

Com es comunica l'ICM? Una visió des de fora

22 Març 2019
12:15
Ubicació: 
Sala d'Actes
Impartida per: 
Dra. Lourdes Reig Puig
Filiació: 
Dept. d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, Universitat Politècnica de Catalunya

Resum

                La comunicació s’ha convertit en una eina estratègica fonamental per a les organitzacions, sigui quina sigui la seva naturalesa. Una adequada estratègia de comunicació genera efectes positius interna i externament. La repercussió externa es tradueix en informació, implicació, coneixement, opinions, actituds i confiança. Internament contribueix a reforçar la cohesió dels col·lectius, millorant l’ambient de treball i afavorint el treball cooperatiu. Tanmateix, la comunicació de la ciència contribueix a la responsabilitat social de les Institucions, ajudant a difondre entre la societat el coneixement generat. En aquesta xerrada presentarem la imatge de l’Institut de Ciències del Mar en termes de comunicació. Analitzarem la situació actual des d’una visió externa. D’acord amb aquesta visió proposarem un possible Pla de Comunicació orientat a incrementar la visibilitzar externa de l’ICM i potenciar la seva imatge institucional com a opinió autoritzada en tots els temes relatius al medi marí.

 

Breu biografia

                Lourdes Reig Puig és Llicenciada en Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctora en Ciències del Mar per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), universitat en la que actualment és Professora Titular. La seva carrera professional s’ha desenvolupat en el món de l’aqüicultura, sector en el que ha treballat tant en el sector privat, com en docència, recerca i transferència de tecnologia a la UPC. En la mateixa universitat ha ocupat diversos càrrecs de gestió, el més recent el vicerectorat responsable de les Relacions Internacionals, la Política Lingüística i la Igualtat de Gènere. En relació al tema de la xerrada, és Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental per la Universitat Pompeu Fabra.