Events

La xarxa de recerca marina europea EuroMarine - From genes to ecosystems in changing oceans

16 March 2018
12:15
Location: 
Sala d'Actes
Given by: 
Dr. Elisa Berdalet
Position at: 
Departament de Biologia Marina i Oceanografia, Institut de Ciències del Mar

Resum

L'any 2014 es va constituir la xarxa europea EuroMarine (https://www.euromarinenetwork.eu/), amb l'objectiu de donar visibilitat a les ciències marines i identificar els temes emergents i importants de recerca en aquest àmbit. Amb una aproximació "bottom-up", EuroMarine treballa per afavorir la coordinació i col·laboració entre els diversos investigadors i també entre ciència, societat i gestió, sobretot a nivell europeu. L'Institut de Ciències del Mar i els cinc centres marins del CSIC estan vinculats a EuroMarine des dels seus inicis. En aquesta presentació s'explicarà la trajectòria de la xarxa en els seus primers quatre anys de vida, les activitats que està duent a terme, com s'estructura, etc. Concretament, a principis d'aquest 2018, EuroMarine inclou 74 institucions científiques de 23 països, les quals contribueixen amb quotes anuals a l'autofinançament de la xarxa. D'aquesta manera, EuroMarine ha aportat 490,000€ per a la realització de 63 activitats de col·laboració científica on hi han participat 1600 científics. El passat 8 de febrer de 2017, EuroMarine va organitzar la sessió "EuroMarine Blue Science for Blue Growth" al Parlament Europeu (Brussel·les) on hi va presentar les activitats realitzades en el marc de la xarxa. La sessió va permetre destacar els principals reptes científics i mediambientals als quals ens enfrontem en els propers anys i de quina manera la recerca marina que s'està realitzant actualment a Europa pot contribuir a trobar solucions de manera conjunta amb la societat. A més d'aclarir dubtes, també m'agradaria rebre idees i inquietuds per tal de transmetre-les a EuroMarine i així contribuir a servir la comunitat científica de casa nostra.

 

Breu biografia

L'Elisa Berdalet és membre del Comitè Científic d'EuroMarine des del 2014. També representa els cinc centres marins del CSIC a l'Assemblea General anual d'EuroMarine. La seva trajectòria científica ha adreçat de manera multidisciplinar diversos aspectes de l'ecologia planctònica, amb especial èmfasi en l'ecofisiologia de les dinoflagel·lades i les proliferacions nocives de microalgues amb afectacions sobre la salut humana i els ecosistemes. Des del 2017 és la Directora del programa internacional de recerca sobre les proliferacions d'algues nocives, GlobalHAB (SCOR i IOC/UNESCO, www.globalHAB.info).