<a href="/la-grand%C3%A0ria-del-pl%C3%A0ncton-mar%C3%AD-%C3%A9s-clau-la-seva-dispersi%C3%B3-i-distribuci%C3%B3-global">La grandària del plàncton marí és clau per a la seva dispersió i distribució global</a><div>10 Gener 2018 - Un estudi internacional amb participaci&oacute; del Institut de Ci&egrave;ncies del Mar del CSIC i liderat per AZTI, conclou que com m&eacute;s grans s&oacute;n els...</div> <a href="/marta-estrada-rep-la-medalla-dhonor-de-barcelona">Marta Estrada rep la Medalla d&#039;Honor de Barcelona</a><div>30 Novembre 2017 - El 30 de novembre, el consell municipal de Barcelona va fer lliurament de les 25 Medalles d&#39;Honor de 2017. Aquest guard&oacute;, creat en 1997, t&eacute; com a objectiu recon&egrave;ixer la labor professional o social de persones i entitats que han...</div> <a href="/el-moviment-de-les-plaques-tect%C3%B2niques-va-influir-en-laparici%C3%B3-i-desaparici%C3%B3-de-noves-esp%C3%A8cies">El moviment de les plaques tectòniques va influir en l&#039;aparició i desaparició de noves espècies marines</a><div>22 Novembre 2017 - El registre f&ograve;ssil d&#39;invertebrats marins proporciona la hist&ograve;ria m&eacute;s completa de com la diversitat de la vida...</div>

Publicacions recents

Solé J., A. García-Olivares, A. Turiel, J. Ballabrera-Poy
Renewable Energy, 116, 258-271. DOI: 10.1016/j.renene.2017.09.035
Stelzenmüller V., M. Coll, A. D. Mazaris, S. Giakoumi, S. Katsanevakis, M.E. Portman, R. Degen, P. Mackelworth, A. Gimpel, P.G. Albano, V. Almpanidou, J. Claudet, l, F. Essl, T. Evagelopoulos, J.J. Heymans, T. Genov, Salit Kark, F. Micheli, M.G. Pennino, G. Rilov, B. Rumes, J. Steenbeek, H. Ojaveer
Science of The Total Environment, 612, 1132-1140. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.289
Guerrero Q., J. Guillén, R. Durán, R. Urgeles
Marine Geology, 395, 219-233. DOI: 10.1016/j.margeo.2017.10.002

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos