Informes

Informe sobre l'impacte de la borrasca Glòria

- Resum sobre la Formació i Conseqüències de la Borrasca Glòria (19-24 gener 2020).
Elisa Berdalet, Cèlia Marrasé, Josep L. Pelegrí (eds.), Institut de Ciències del Mar, CSIC, 20 de març de 2020, 38 pp, DOI: 10.20350/digitalCSIC/12496. (descarregar)

 

INFORMES ANUALS

- Informe bianual 2017-2018 i pla estratègic (en anglès) (descarregar)