NotíciesInvestigadors de l'ICM participen en el llibre Sex Control in Aquaculture


26 Febrer 2019

Els investigadors de l’ICM Francesc Piferrer i Mercedes Blázquez han participat en la elaboració i edició del llibre Sex Control in Aquaculture, publicat en gener.

Segons les darreres dades de l’Organització Mundial per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO 2018), l'aqüicultura és el sector productor d'aliments amb el creixement més ràpid (al voltant del 6% anual) i aporta més del 50% dels productes d’origen aquàtic consumits a tot el món. D’entre les espècies cultivades, destaquen el peixos (54,1 milions de tones) i els crustacis (7,9 milions de tones), amb un valor de mercat conjunt aproximat de 175.000 milions de euros.

El control de la proporció de sexes en peixos i crustacis, el tema que tracta el llibre, persegueix diferents objectius. En primer lloc, moltes espècies presenten un dimorfisme sexual en quant al creixement. Per tant, hi ha interès en afavorir la producció del sexe de major creixement. Tanmateix, en algunes espècies cal prevenir la maduració precoç i la reproducció, mentre que en d’altres cal prevenir els efectes que aquests fenòmens poden tenir en la salut dels animals i la qualitat del producte. A més, en hermafrodites el control  de la proporció de mascles i femelles facilita el maneig dels reproductors. Finalment, hi ha algunes espècies on les gònades o els ous tenen un valor econòmic especial, com el caviar. Per tant, el control de la proporció de sexes és molt important en aqüicultura per millorar la producció, reduir el consum d'energia i eliminar una sèrie de problemes associats a la reproducció. A més, alguns dels mètodes emprats es poden fer servir també per a la gestió de poblacions naturals i per eliminar espècies invasores, un aspecte també tractat al llibre.

Sex Control in Aquaculture està dirigit a científics interessats en els mecanismes de determinació del sexe en animals, a biòlegs que treballen en l’estudi de diferents aspectes de la reproducció de peixos i crustacis, incloent l'endocrinologia reproductiva i del creixement, la genètica, biologia molecular i genòmica; responsables de I+D i personal tècnic d’empreses del sector de l’aqüicultura; gestors de recursos naturals, i estudiants.

 

Sex control in Aquaculture reuneix el coneixement bàsic actual sobre la determinació del sexe i la diferenciació sexual

En la redacció d'aquest llibre han col·laborat prop de 90 especialistes que treballen en centres de recerca de 19 països diferents. Amb vuit capítols, la primera part tracta de la base teòrica i pràctica de la determinació diferenciació sexual i el control del sexe en l'aqüicultura. Aquests capítols mostren els coneixements actuals sobre aspectes bàsics dels mecanismes genètics, endocrins i ambientals per a la determinació del sexe i la diferenciació sexual, inclosa la regulació epigenètica. Diversos capítols també proporcionen informació sobre les tècniques de manipulació de cromosomes, la hibridació i les noves tècniques de CRISPR d’edició de genomes. Els apartats II a XI (capítols 9 a 41) contenen l’estat de l’art pel que fa a 35 espècies i grups d’espècies de peixos i crustacis d’elevada importància comercial, amb protocols detallats i informació clau resumida en caixes de text. El llibre acaba amb un índex d’espècies, índex de continguts i làmines a color.

Sex Control in Aquaculture ha estat publicat per John Wiley & Sons Ltd. i editat per Han-Ping Wang, director del Aquaculture Research Center, Aquaculture Genetics and Breeding Laboratory, The Ohio State University, Piketon, Ohio, USA;  Francesc Piferrer, cap del Grup de Biologia de la Reproducció i Professor d’Investigació a l’ICM, del CSIC, a Barcelona;  i per Song-Lin Chen, Professor i Director del Laboratory for Aquaculture Biotechnology and Genomics, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, Qingdao, Xina. El llibre consta de 41 capítols, dividit en 11 parts, amb un total de 900 pàgines dividides en dos volums per un maneig més còmode.

Aquest llibre es troba a la biblioteca de l’ICM, es pot consultar el seu índex i adquirir a través de Wiley.