NotíciesLa campanya SHAKE investiga les falles actives del Mar d’Alboran amb un detall sense precedents


Foto: Campanya SHAKE
20 Maig 2015

Científics de l’ICM, juntament amb investigadors d’altres centres de recerca internacionals, estan embarcats aquest dies en el vaixell oceanogràfic Sarmiento de Gamboa que navega pel Mar d’Alboran amb vehicles submarins de darrera tecnologia i que poden treballar a grans profunditats (2000 a 3000 m de fondària).

Es tracta de la campanya marina SHAKE, una expedició de 30 dies durant la qual es faran servir dos vehicles autònoms submarins (AUVs) i un vehicle operat remotament (ROV). Aquests vehicles permetran examinar in situ, i amb un detall sense precedents, les falles actives sismogèniques del Mar d’Alboran, les quals estan ben caracteritzades (p.e. geometria, cinemàtica, sismo-estratigrafia, potencial sísmic) gràcies a anteriors projectes de recerca portats a terme en la mateixa zona i pel mateix grup de treball.

Com explica la cap del projecte SHAKE, l’Eulàlia Gràcia, investigadora del Departament de Geociències Marines de l’ICM, “l’objectiu principal del projecte és la caracterització in situ de diferents sistemes de falles actives localitzades al Mar d’Alboran mitjançant la obtenció dels seus paràmetres sísmics, detecció d’escarpaments de falla en el fons marí, i la identificació de ruptures o dipòsits associats a terratrèmols passats (paleosismologia marina), paràmetres essencials per l’avaluació dels riscos geològics de la zona”.

La primera part de la campanya es dedicarà a la investigació del fons marí (p.e. micro-batimetria, perfilador del sub-fons) mitjançant els 2 AUVs anomenats AsterX i IdefX de l’IFREMER (França). Les dades dels AUVs permetran als científics identificar ruptures causades per deformació co-sísmica, és a dir, escarpaments de falla generats per grans terratrèmols passats i d’elevada magnitud, els quals arriben a trencar la superfície del fons marí. Durant la segona part de la campanya s’utilitzarà el ROV “Max Rover” de l’HCMR (Grècia). El ROV permetrà realitzar una exploració visual directament del fons marí i presa de mostres en llocs seleccionats, com escarpaments de falla, zones d’escapament de fluids (p.e. pockmarks) i hàbitats associats (p.e. coralls profunds).

“La campanya SHAKE”, comenta Gràcia, “es la primera investigació dedicada íntegrament a la paleosismologia de les falles actives del Mar d’Alboran utilitzant vehicles submarins, com els AUVs i el ROV. Per tal d’aconseguir una resolució molt elevada, similar a la que s’obté a terra mitjançant micro-topografies i trinxeres paleosismològiques, estem utilitzant tècniques acústiques i òptiques d’avantguarda en paleosismologia marina que ens permeten obtenir una resolució centimètrica en la cartografia del fons marí, fet que converteix aquesta campanya en una expedició sense precedents”.

El dia a dia de l’expedició es pot seguir des del web de divulgació de l’ICM, icmdivulga.icm.csic.es