NotíciesLes àrees marines protegides enfront el canvi climàtic: oportunitats i desafiaments


Submarinista treballant en l'aplicació del protocol de cens visual MPA-ADAPT, al Àrea marina protegida de Portofino. Imatge de Matteo Varenna
4 Juny 2019

Després de tres anys d'implementació, el projecte MPA-ADAPT - Guiant a les àrees marines protegides de la Mediterrània enfront del canvi climàtic: construint resiliència i adaptació - arriba a la seva conclusió amb l'organització d'una conferència final, en Barcelona, els dies 4 i 5 de juny, que té per objectiu capitalitzar els principals resultats assolits.

El projecte MPA-ADAPT s'ha desenvolupat en 5 àrees marines protegides (AMP) de la Mediterrània: Parc Nacional de Brijuni (Croàcia), AMP de les Illes pelàgiques (Itàlia), AMP de Portofino (Itàlia), Reserva Natural de l'Estret de Bonifacio ( França) i Parc Nacional de Port-Cros (França).

En aquests 5 espais s'ha avaluat la vulnerabilitat de la biodiversitat i els aspectes socioeconòmics enfront el canvi climàtic, i les àrees marines protegides han elaborat els seus propis plans d'acció amb mesures d'adaptació per a ser integrades seus programes de gestió existents.

El projecte ha estat liderat per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) amb la participació de 7 socis de 4 països mediterranis: el Centre de Cooperació del Mediterrani de la UICN, l'Institut Nacional Italià per a la Protecció del Medi Ambient (ISPRA), i les entitats gestores de les cinc àrees marines participants: Parc Nacional de Brijuni, Area Marina Protegida de les Illes pelàgiques, Àrea Marina Protegida de Portofino, el Parc National de Port-Cros i l'Agència de Medi Ambient de Còrsega. Aquest projecte ha comptat amb el finançament del Programa Interreg Med.

 

Protocols estandarditzats per avaluar l'impacte del canvi climàtic

"Les AMP no podran aturar les amenaces relacionades amb el canvi climàtic que afecten les comunitats, però poden servir com una eina poderosa per ajudar a reduir alguns d'aquests impactes i contribuir en els esforços d'adaptació de les àrees costaneres a la regió mediterrània", comenta Mar Otero, experta marina del Centre de Cooperació del Mediterrani de la UICN.

Igualment, el projecte s'ha consolidat protocols estandarditzats de monitorització d'indicadors del canvi climàtic que han permès constatar els canvis produïts en els ecosistemes marins.

Alguns d'aquests protocols estan dissenyats per a la participació amb pescadors i submarinistes. Per exemple, l'aplicació d'un d'aquests protocols ha facilitat donar veu a les observacions dels pescadors gràcies a unes 500 entrevistes realitzades en 9 països mediterranis. Aquestes observacions, recolzades amb una bona base científica, mostren de manera inequívoca que la Mediterrània està canviant de manera clara i patent sota la creixent pressió de l'escalfament global i les espècies invasores.

Els protocols estandarditzats elaborats en el projecte MPA-ADAPT són els pilars per al seguiment dels impactes relacionats amb el clima a les àrees marines protegides de la Mediterrània i més enllà en els propers anys. A més, aquests protocols van acompanyats de vídeos tutorials juntament amb una plataforma-web de gestió de dades (www.t-mednet.org) i dirigits als gestors dels espais protegits.

 

Observen canvis dràstics en els ecosistemes marins

"Estem observant canvis dràstics en l'estructura i en el funcionament dels ecosistemes marins a causa de l'augment de les temperatures. Aquests canvis són molt ràpids i tenen lloc a tota la Mediterrània. Hem desenvolupat una xarxa de persones entre pescadors, bussejadors, gestors, científics amb un sistema de treball conjunt aconseguint un preciós exemple de cooperació en una era molt complicada per a la regió Mediterrània", comenta Ernesto Azurro, investigador de l'ISPRA (Institut Nacional per a la Protecció del Medi Ambient) a Itàlia.

Durant aquests tres anys, a més a les àrees protegides s'han desenvolupat diverses activitats de sensibilització sobre els impactes del canvi climàtic i s'han editats diferents materials informatius i vídeos sobre l'escalfament de l'aigua i la temperatura, l'augment del nivell del mar, l'acidificació a la mar Mediterrània i com tot això està afectant a les activitats socioeconòmiques en les àrees marines protegides, així com el tipus de mesures que es poden implementar per ajudar a mitigar i adaptar-se enfront el canvi climàtic.

 

 

Congrés per presentar i avaluar resultats

Durant la trobada es presentaran els principals resultats del projecte conjuntament amb altres experiències mediterrànies, per tal de donar suport al paper clau de les àrees marines protegides per a l'adaptació al canvi climàtic.

"L'objectiu final de la conferència és identificar per a cada un d'aquests temes les bones pràctiques, les barreres per a la seva aplicació i l'adopció de solucions per superar-les i per posar les àrees marines protegides en el centre de l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic a la Mediterrània i en els oceans", comenta Joaquim Garrabou, investigador de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona del CSIC.

El monitoratge, les plataformes de transferència d'informació, el paper de la ciència ciutadana en el seguiment i observació del canvi climàtic, així com establir vincles amb altres projectes desenvolupats a la regió, i potencials noves fonts de finançament seran els principals temes de la discussió durant la trobada.

La conferència serà inaugurada per la secretària del Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern de Catalunya, Marta Subirà Roca.

 

 

Enllaços d'interès:

5 Protocolos standard: https://digital.csic.es/handle/10261/176395

Publicación: Climate change, biological invasions and the shifting distribution of Mediterranean fishes: a large-scale survey based on Local Ecological Knowledge. https://doi.org/10.1111/gcb.14670

Video Tutorials: monitoring  (italiano-inglés): https://www.youtube.com/playlist?list=PLgiaZpXFwy3vivBIIg1J12Pcsz-yIiaLl

Video documental y TEASER: Witnesses of Warming Sea (Italiano-inglés)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgiaZpXFwy3tuYf1QwlpHU9h6YgHTj9NI