NotíciesL'ICM acollirà un workshop ICREA sobre el clima durant el Pliocè i implicacions pel futur.


Haywood et al., 2013, Clim. Past
8 Setembre 2014

Del 16 al 19 de Setembre, l'ICM acollirà a Barcelona un workshop ICREA sobre el clima durant el Pliocè i implicacions pel futur, organitzat conjuntament per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’ICM.

El Pliocè (període geològic que s'estén des de fa 5,33 milions d'anys fins fa 2,59 milions d'anys), sovint s'ha proposat com un anàleg per a les futures condicions climàtiques, ja que és el període més recent en el qual la Terra va experimentar unes temperatures globals com les que podria assolir a finals d’aquest segle. Curiosament, tot i les diferències relativament petites en els factors més importants de control del clima, incloent les concentracions atmosfèriques de CO2 (que eren només lleugerament més altes que les d'avui), el clima del Pliocè va ser marcadament diferent al modern. Aquestes peculiaritats han fet del Pliocè un bon període per validar els models climàtics, la qual cosa necessita, no obstant, de reconstruccions paleoceanogràfiques robustes de diferents paràmetres clau per a aquest període.

Com explica Carles Pelejero, investigador ICREA a l'ICM i co-coordinador del workshop amb Antoni Rosell (UAB), "l'objectiu d’aquesta reunió de treball és el de vehicular un esforç comú de la comunitat que estudia aquest període amb la finalitat de reconstruir els principals paràmetres climàtics (temperatura, CO2, gel, nivell del mar, vegetació) en intervals de temps seleccionats dins del Pliocè. D’aquesta manera es pretén proporcionar una representació global d’aquest període climàtic que permeti la comparació de les dades obtingudes mitjançant diferents models".

Entre els experts en el Pliocè que assistiran a la reunió trobem científics de renom com Alan Haywood (Universitat de Leeds, Regne Unit), Lydie Dupont (Universitat de Bremen, Alemanya) i Harry Dowsett (Servei Geològic dels Estats Units), que presentaran l’estat de la qüestió des de diferents perspectives el 17 de Setembre pel matí.

Aquest workshop està finançat per ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats), PAGES (Past Global Changes), EGU (European Geosciences Union) i SCAR-PAIS (Scientific Committee on Antarctic Research, Past Antarctic Ice Sheet Dynamics).

Més informació sobre aquest workshop ICREA a la seva web: http://jornades.uab.cat/plioclim/