NotíciesNeix Barcelona Ocean, una oferta de cursos especialitzats i relacionats amb les Ciències del Mar


29 Octubre 2014

Barcelona Ocean és una iniciativa formativa de cursos altament especialitzats en tots els camps relacionats amb les Ciències del Mar, que tindrà lloc en l'Institut de Ciències del Mar. La proposta inclou així mateix cursos generalistes sobre temes relacionats amb la formació d'investigadors i la difusió de la ciència.

La formació oferta per Barcelona Ocean s'estén sobre vuit tòpics principals: cursos de difusió, temes generals, tecnologia marina, cicles bioquímics marins, conservació de recursos naturals marins, estructura i dinàmica dels ecosistemes marins, física de l'oceà i clima i, finalment, geofísica marina. Per facilitar l'assistència d'estudiants estrangers als cursos de Barcelona Ocean, la proposta s'agrupa temporalment en dos blocs: un bloc a la primavera sobre Ecosistemes Marins i la seva Conservació i un bloc a la tardor sobre Física de l'Oceà i Ciències de la Terra; cadascun d'aquests blocs inclou a més diversos cursos generals sobre temes clau com la comunicació i difusió científica, escriptura científica i programació.

Barcelona Ocean ofereix més de 30 cursos a l'any, amb una durada típica d'una setmana (30 hores), encara que hi ha alguns cursos més curts (mig dia durant una setmana o 2-3 dies). Aquests cursos estan generalment dirigits a investigadors, professionals i estudiants, encara que estan oberts a la participació de tot aquell que tingui inquietuds sobre el mitjà marí. A Barcelona Ocean participen com a docents més de 40 investigadors reconeguts a nivell internacional que desenvolupen la seva activitat investigadora a l'ICM, així com professionals d'altres institucions nacionals i internacionals. Tots ells estan disposats a compartir el seu temps i experiència amb els estudiants de Barcelona Ocean, esperant que la interacció amb els estudiants s'estengui més enllà dels propis cursos.

Poden seguir l'activitat de Barcelona Ocean a la seva pàgina web http://barcelona-ocean.com
o Facebook i Twitter