Notícies

9 Març 2018

Del 12 al 23 de març es durà a terme una campanya intensiva de mesures a la platja de Castelldefels per millorar el coneixement sobre la complexa dinàmica acoblada de les onades, els corrents, la sorra i la topografia submergida. Forma part d’un projecte de recerca que duen a terme investigadors de la UPC, de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA-CSIC) i del Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB).

 

Les platges són una de les zones naturals més dinàmiques de la Terra i entendre els processos geofísics dominants té un gran interès tant des d'un punt de vista científic com sòcio-econòmic....

27 Febrer 2018

El plàncton és la base de la cadena alimentària en el mar, produeix el 50% de l'oxigen que respirem i alhora retira CO2 de l'atmosfera. Aquestes funcions depenen de la distribució de les diferents espècies fotosintètiques que formen part del plàncton, i els cianobacteris del gènere Synechococcus tenen un paper fonamental en aquest procés. Els organismes fitoplanctònics, que necessiten llum solar per a la fotosíntesi, han d'adaptar-se a la disponibilitat de la llum. Investigadors de diverses institucions, entre elles l’ICM-CSIC, i liderats per científics del CNRS i el CEA, han aconseguit demostrar que aquelles espècies que tenen una major adaptació a canviar els seus pigments fotosintètics segons les condicions de...

21 Febrer 2018

Les cananes s'alimenten de restes orgàniques i partícules fecals , tot i que en arribar a adultes esdevenen voraços predadors de crustacis i peixos, igual que la resta de cefalòpodes. Les cananes, uns calamars oceànics del quals es coneixen 22 espècies, són la família més explotada de cefalòpodes a nivell mundial. El treball, liderat per científics del CSIC, apareix a Scientific Reports i podria explicar l'èxit ecològic d'aquestes espècies.

Les cananes són calamars oceànics amb una elevada biomassa i importància econòmica. Cada any es pesquen entre 1,6 i 2,4 milions de tones a escala mundial, el que representa prop de la meitat de les captures totals de cefalòpodes, tot i que só...

19 Febrer 2018

Les gorgònies seran replantades a les mateixes àrees on van quedar atrapades a les xarxes. Espècies creadores d'hàbitat, les gorgònies són essencials en la protecció de les larves i juvenils de peixos i crustacis. Liderat per l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, es fa en coordinació amb les confraries del Port de la Selva i de Cadaqués, i el suport de la Fundación Biodiversidad del MAPAMA.

Investigadors de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), amb la col•laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, acaben d'iniciar el projecte "Conservació i Recuperació de Poblacions de Gorgònies de...

15 Febrer 2018

Un equip internacional, en el qual participa l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, ha obtingut el genoma de diversos protistes bacterivors marins i els ha contrastat amb les dades genètiques de comunitats microbianes naturals. Els resultats revelen com es distribueixen aquests bacterívors en diferents regions de l'oceà, i reforça la idea que cada espècie té un paper diferent en el plàncton microbià.

Els animals i plantes terrestres i aquàtics s'han adaptat a diferents condicions ambientals i exerceixen diferents papers en els ecosistemes, el que determina la seva distribució en les diferents regions del planeta.

De manera semblant, des de fa uns anys se sap que el plàncton dels oceans, que inclou molts organismes microsc...