Organigrama

Institut de Ciències del Mar (ICM)

Serveis Tècnics

 • Zona d'Aquaris i Cambres Experimentals (ZAE)
 • Microscopi electrònic de rastreig
 • Servei d'Instrumentació
 • Laboratori d'Anàlisi de Nutrients
 • Col·leccions Biològiques de Referència
 • Repositori geològic
 • Observatori Marí Costaner

R+D

 • Biologia Marina i Oceanografia
 • Geociències Marines
 • Recursos Marins Renovables
 • Oceanografia Física i Tecnològica

Comunicació i Documentació

 • Biblioteca
 • Divulgació cientifica i comunicació
 • Scientia Marina

 

Director: Josep Lluís Pelegrí Llopart

Sotsdirectors: Albert Calbet Fabregat, Valentí Sallares Casas i Celia Marrasé Peña
Sotsdirector Tècnic: Arantza Ugalde Aguirre

Gerent: César García Hernández

Habilitada Pagadora: Eva Maria López Miñana