Personal - Detall

Solé Ollé, Jordi

Despatx: P-18
Línies de recerca:
Modelització d'energia i anàlisi de la limitació de recursos: utilització d'eines estadístiques i models per analitzar els vincles entre la socioeconomia, les restriccions físiques i els impactes climàtics.

Oceanografia física. Dinàmica de la capa superfícial oceànica: fenòmens de barreja, processos d'inestabilitat.
Modelatge numèric. Formalisme lagrangià, traçadors de partícules.

Oceanografia biològica. Processos biològics en l'oceà i la costa: proliferacions d'algues nocives. Modelització numèrica. Interacció de
Processos físico-biològics.
Publicacions Seleccionades i/o Característiques:
Solé J., J. Ballabrera-Poy, D. Macías, I.A. Catalán, 2016: The role of ocean velocity in chlorophyll variability. A modelling study in the Alboran Sea. Scientia Marina.
García-Olivares A., J. Solé, 2015: End of growth and the structural instability of capitalism-From capitalism to a Symbiotic Economy. Futures.
Catalán I.A., D. Macías, J. Solé, A. Ospina-Álvarez, J. Ruiz, 2013: Stay off the motorway: Resolving the pre-recruitment life history dynamics of the European anchovy in the SW Mediterranean through a spatially-explicit individual-based model (SEIBM). Progress in Oceanography.
Solé J., A. Turiel, A. García-Olivares, J. Ballabrera-Poy, E. García-Ladona, 2013: Energia i societat: la Taxa de Retorn Energètic. Revista de Física.
Solé J., S. Ruiz, A. Pascual, S. Somot, J. Tintoré, 2012: Ocean color response to wind forcing in the Alboran Sea: A new forecasting method. Journal of Marine Systems.
Solé J., A. García-Olivares, E. García-Ladona, J. Ballabrera, A.Turiel, 2012: Energia i Societat. Revista de Física.
Estrada M., J. Solé, S. Anglès, E. Garcés, 2010: The role of resting cysts in Alexandrium minutum population dynamics. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography.
Llebot C., Y.H. Spitz, J. Solé, M. Estrada, 2010: The role of inorganic nutrients and dissolved organic phosphorus in the phytoplankton dynamics of a Mediterranean bay: A modeling study. Journal of Marine Systems.