Personal - Detall

Piferrer Circuns, Francesc

Tf. Directe: 932309567
Ext.: 1204
Despatx: B-81
Línies de recerca:
Francesc Piferrer i Circuns (Malgrat de Mar, 1960) és Professor d’Investigació a l'Institut de Ciències del Mar (ICM), del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), a Barcelona.

Es va llicenciar en Biologia en 1982 per la Universitat de Barcelona (UB). Va realitzar la seva tesi doctoral al Center of Excellence for Biotechnology and Genetics in Aquaculture, West Vancouver Laboratory, Canadà (1985–1988) i es va doctorar en Biologia per la UB el 1990. La seva formació postdoctoral va tenir lloc al Dept. of Biology, Boston University (1991–1992) i al Dept. of Reproductive Medicine, University of California San Diego a La Jolla (1993–1994). Després d’un període a l’Institut d’Aqüicultura (CSIC), el 1997 es va incorporar al Dept. de Recursos Marins Renovables de l’ICM i va formar el seu propi grup de recerca, el Grup de Biologia de la Reproducció, el qual recentment obtingué la qualificació de “Grup d’Excel·lència” en l’avaluació duta a terme pel CSIC. Es també, des del 2005, el coordinador del Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya “Fisiologia i Genòmica de Peixos”.

La seva línia principal de recerca és: Desenvolupament Sexual. Influències Genètiques i Ambientals. Ha contribuït significativament a demostrar la importància dels estrògens en la diferenciació sexual dels peixos. Actualment, la seva recerca se centra en la influència genètica i ambiental en l’establiment de la proporció de sexes a les poblacions, amb atenció a la regulació epigenètica de l'efecte de la temperatura. Les principals aportacions que ha fet han estat: 1) Demostració que l’enzim aromatasa és essencial per a la diferenciació ovàrica funcional als anamniotes (publicat a J. Exp. Zool., 1994); 2) Clarificació de la incidència, distribució i patrons de resposta de la proporció de sexes a la temperatura a peixos (publicat a PLoS One, 2008); 3) Demostració de la presència d’un mecanisme epigenètic que connecta la temperatura ambient amb el desenvolupament gonadal en un animal poiquilotèrmic (publicat a PLoS Genetics, 2011), 4) Mostra de la dissociació entre morfologia i funció gonadal en resposta a la temperatura en un animal (publicat a PNAS, 2017).

Ha estat l'Investigador Principal en 18 projectes de recerca, nacionals i internacionals i ha dirigit 11 tesis doctorals. Es autor d’uns 175 articles —contant una dotzena de capítols de llibre i l’edició de dos llibres— dels quals més d’un centenar han estat publicats en revistes internacionals indexades, incloent Nature Communications, PLoS Genetics, Bioessays, Genetics, BMC Genomics i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Els seus treballs han estat citats unes 5.700 vegades (índex-h: 44) i hi ha tres articles seus considerats “Highly-cited papers”. La cerca al ISI Web of Science per Topic= (fish* OR teleost*) AND (sex* determin* OR sex* differentiation OR gonad* differentiation) el situa entre els 5 primers autors dins la seva especialitat.

Ha col·laborat significativament al desenvolupament de protocols per al control de la proporció de sexes als peixos i a evitar la maduració sexual per inducció de la triploïdia. Col·labora amb empreses de piscicultura i ha desenvolupat la patent ES 2346122 B1 “Mètode per al control tèrmic de la proporció de sexes en el llobarro”. Ha participat com a consultor per a la Comissió Europea a Brussel·les i va ser membre del comitè permanent del Consell d'Europa a Estrasburg per a la protecció d'animals de recerca i producció. Va concebre i va ser el responsable científic (1998–2007) de la Zona d'Aquaris i Cambres Experimentals de l’ICM. Entre 2011 i 2015 col·laborà amb el MINECO en la gestió de projectes del Plan Nacional. Ha estat editor en cap de Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2003–2009), societat on serví en el seu Comitè Directiu (2003–2014). Des de 2013 és membre del Consell de Direcció de la Xarxa de Recerca en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya.

El seu treball ha estat divulgat a la ràdio, TV i premsa, nacional i estrangera (El País, La Vanguardia, The Globe and Mail, National Geographic, La2, TV3, NTN24, CNN, Time Magazine). El 2013 li fou atorgat el XII Premi Jacumar de Investigació en Aqüicultura.

Accés a ORCID per les publicacions indexades : http://orcid.org/0000-0003-0903-4736

Darrera actualització: Gener de 2017

Contacte:
piferrer@icm.csic.es
Tel. 932 309 567