NotíciesPremi Jacumar de Investigació en Acuicultura a Francesc Piferrer


28 Febrer 2014

La Secretaria General de Pesca i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient van atorgar a Francesc Piferrer, Professor d’investigació  del Departament de Recursos Marins Renovables de l’Institut de Ciències del Mar, el XII Premi Jacumar de Investigació en Acuicultura  pel treball “Epigenètica de la determinació del sexe en els peixos: Com la temperatura durant les fases larvàries determina la proporció de sexes en el llobarro i la seva aplicació a l'aqüicultura per a l'obtenció d'un major nombre de femelles”.

Aquesta recerca, del Grup de Biologia de la Reproducció liderat per Piferrer, ha permès el desenvolupament d'un mètode innovador i patentat, el primer del seu tipus al món, per maximitzar el nombre de femelles en els cultius de llobarro. La industria,  que ha participat en tot moment amb suport als projectes de recerca bàsica i a la realització de projectes de transferència de tecnologia, ha mostrat un gran interès per aquest mètode no invasiu, no farmacològic, que no implica l'ús d'hormones, atès que requereix només del control de la temperatura de l'aigua durant les fases inicials del desenvolupament,  i que, per tant, està en línia amb el concepte d'aqüicultura sostenible. De forma significativa, aquest mètode ja s’ha començat a aplicar en algunes empreses d'aqüicultura.

Per al desenvolupament d'aquest mètode pràctic ha estat necessari l'enteniment dels mecanismes moleculars subjacents responsables de l’establiment de la proporció de sexes. Cal destacar que aquest treball representa el descobriment, per primera vegada en qualsevol animal, d'un mecanisme epigenètic que connecta un factor extern com la temperatura amb la determinació del sexe, resolent un enigma científic que havia donat lloc a molt debat. El treball va ser publicat en la prestigiosa revista PLoS Genetics i va tenir una gran repercussió, tant en la premsa científica com en els mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV) de tot el món, incloent la revista  Time Magazine.

El premi, que està dotat de 7.000 euros, servirà al grup d’investigació per a complementar les seves línies de recerca. Actualment, a la línia de recerca habitual del grup, l’estudi d’aspectes bàsics i aplicats de la determinació i diferenciació sexual dels peixos, on es treballa amb un enfoc molecular i genòmic, s’hi ha incorporat també l’epigenètica, particularment la metilòmica, utilitzant tècniques de seqüenciació massiva de nova generació. S’intenta comprendre com l’ambient inicial modula per la resta de la vida determinades funcions fisiològiques que tenen repercussió tant en l’adaptació a diferents ambients així com en la producció animal.