Convocatòries

S'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2017 (FI)

S'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2017 (FI)

7 Febrer 2017

RESOLUCIÓ EMC/129/2017, de 2 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMC/2040/2016, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2017 (FI).

DOGC Núm. 7303 de 7-02-2017.
 

RESOLUCIÓ EMC/130/2017, de 2 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMC/2040/2016, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2017 (FI).

DOGC Núm. 7303 de 7-02-2017