NotíciesTraspàs del Prof. Carles Bas


Professor Carles Bas i Peired
9 Març 2020

A la matinada del 6 de març de 2020, va traspassar el Professor Carles Bas i Peired, un dels membres més distingits de l’Institut de Ciències del Mar, investigador de referència i que havia dedicat tota la vida a la promoció del centre i de les ciències marines en general. El personal de l’Institut de Ciències del Mar vol transmetre a la seva esposa, fills i filles el seu profund afecte, tot recordant la intel·ligència, energia i vitalitat d’una gran persona i estimat company.

Amb les seves iniciatives, el Prof. Bas va aconseguir els primers grans projectes científics de l’ICM, amb una gran visió integradora de les diferents disciplines, tant en el Sahara Espanyol (va ser l’iniciador i responsable de les campanyes oceanogràfiques en aquesta regió) com a Sudàfrica (va ser el responsable de la participació nacional en els comitès de gestió de la pesquera de Sudàfrica) i al Mediterrani. Va ser ànima impulsora de les construccions dels vaixells oceanogràfics Cornide de Saavedra i García del Cid , vaixells que posteriorment va gestionar des del seu càrrec de Director del ICM. Va obrir l’Institut a altres regions de l’estat espanyol i països de Llatinoamèrica amb un seguit de convenis i doctorands. En particular, va portar el nom de l’ICM en la constitució de la Llicenciatura i Doctorat en Ciències del Mar a La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La seva producció científica va ser molt elevada, dirigint treballs de recerca fins a una molt avançada edat. Tot això li va valdre rebre molts reconeixements en àmbits culturals i científics fora de l’ICM, a arreu de Catalunya, Espanya i el món. Va ser Vice-president i President del Marine Resources Committee of the Food and Agriculture Organisation - General Fisheries Commis­sion for the Mediterranean (FAO-GFCM) (1962-1964 i 1972), Vice-president i President de la Societat Catalana de Biologia (1973-1979), Membre del Comissionat especial de la UNESCO a Mauritània, Encomienda de la Orden del Mérito Civil (1973), President del Sci­entific Advisory Council of the International Commission for South East Atlantic Fisheries (1977), President del Instituto de Investigaciones Pesqueras (ara Institut de Ciències del Mar) (1983-1987), Medalla al mèrit sobre Pesqueries de la Generalitat de Catalunya (1990), membre del Comissionat especial a l’Uruguai per la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental de la UNESCP i del Programma de Desenvolupament de les Nacions Unides (1990), Rector honorari de les Aulas del Mar de la Universidad de Murcia, Doctor honoris causa per la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2005) i Premi Galardón Océanos en categoría individual per la Asociación Atlántica de Oceanógrafos (2015).